Omgangsskole for helse- og sosialarbiedere. Rapport fra et opplæringsprogram

Nordlandsprosjektet "Fra særomsorg til næromsorg".

Sammendrag
Rapporten er en gjennomgang av et undervisningsopplegg for helse- og sosialarbeidere i seks kommuner i Nordland. Opplegget er en del av en aksjonsforskningstilnærming i hovedprosjektet "Fra særomsorg til næromsorg". Deltakerne fikk gjennom fire samlinger variert kunnskap i arbeid med rusrelaterte

Skrevet av Lajla Blom

Publikasjonsnr.
1989-16
ISBN
82-7321-115-0
Antall sider 55
Pris kr 50
Bestill denne rapporten.

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern