Økonomiske virkninger av reiselivet

- Metoder og muligheter.

Sammendrag
Reiselivet blir oppfattet som en viktig næring. Næringens betydning for distriktene blir stadig framhevet, og vi hører ofte at det offentlige må satse mer på reiselivsnæringene. Men nøyaktig hvor stor er næringens samfunnsmessige betydning? Offentlig statistikk gir ikke noe godt svar på et slikt spørsmål, og for reiselivet kan det oppleves som et problem at man ikke med sikkerhet kan tallfeste næringens faktiske betydning. Uten god dokumentasjon kan påstander om reiselivets betydning lett bli innholdsløse.

Skrevet av Torgeir Øines

Publikasjonsnr.
2000-1014
ISBN
0804-1873
Antall sider 35
Pris kr 50
Bestill denne rapporten.

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern