Økonomiske virkninger av kvitkløver i grovfôret til melkekyr

Verdi av kvitkløver i nordnorsk landbruk.

Sammendrag
Prosjektet har inngått som en del av et prosjekt finansiert av Norges Forskningsråd hvor verdien av kvitkløver i nordnorsk landbruk har blitt undersøkt. Hovedprosjektet er drevet av Planteforsk Vågønes der Magne Mo ved Norges Landbrukshøgskole har vært prosjektleder. Den økonomiske analysen baseres på forsøk utført ved Planteforsk Vågønes.

Skrevet av Lars Rønning

Publikasjonsnr.
2004-1004
ISBN
0804-1873
Antall sider 23
Pris kr 50
Last ned PDF
Bestill denne rapporten.

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern