Økonomisk analyse av ulike konsepter innen lakseproduksjon

En sammenligning av ulike drifts- og anleggstyper.

Sammendrag
- Tradisjonell merdrift synes fortsatt å gi lavere produksjonskostnader sammenlignet med landbaserte- og lukket sjøanlegg. - Flere smoltutsett pr. år kan gi lavere produksjonskostnader. - Produksjon av laks på normal størrelse gir lavere produksjonskostnader(pr./kg) enn produksjon av stor laks. - Stor laks kan i visse tilfeller gi markedsmessige fordeler. - Matfiskproduksjon ved bruk av normal smolt gir lavere produksjonskostnader enn ved bruk av stor smolt. - Matfiskproduksjon ved bruk av stor smolt kan i visse tilfelle gi markedsmessige fordeler ved at en kommer ut av fase i forhold til et flertall av lakseprodusenter.

Skrevet av Harald Aaker

Publikasjonsnr.
1991-09
ISBN
82-7321164-9
Antall sider 56
Pris kr 50
Bestill denne rapporten.

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern