Økonomisk analyse av land og sjøbasert lakseproduksjon

En sammenligning av drift i merdanlegg.

Sammendrag
Ekstrakt

  • Kombinert drift med et landanlegg på 2000 kubikkmeter synes mindre gunstig økonomisk enn både et rent sjøanlegg og et rent landanlegg.
  • Det ligger en betydelig stordriftsfordel i å øke størrelsen på landanlegget både ved kombinert drift og ved ren landbasert drift.
  • Temperaturen på rå vannet er svært kritisk for lønnsomheten i landbasert oppdrett.
  • Tettheten av fisk i landbasert anlegg er også en svært viktig faktor for lønnsomheten.
  • Det er rimeligere å oksygenere enn å pumpe vann for å dekke fiskens oksygenbehov.

Skrevet av Harald Aaker, Øivind Edvardsen, Heidi Meland, Anders Wold

Publikasjonsnr.
1990-2007
ISBN
82-7321-140-1
Antall sider 59
Pris kr 50
Bestill denne rapporten.

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern