Offentlig sektor - et attraktivt, men heterogent marked

Distriktsbedriftsforskning.

Sammendrag
Personlige kontakter betyr mye for salg til offentlig sektor. Særlig gjelder dette primærkommuner, der innkjøpsfunksjoner gjennomgående er mindre spesialisert. Her er også konkurransen mindre og lønnsomheten større for bedriftene.

Skrevet av Tim Jakobsen, Bjørnar Reitan

Publikasjonsnr.
1992-30
ISBN
82-7321-211-4
Antall sider 165
Pris kr 150
Bestill denne rapporten.

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern