Nytt riksregulativ for ferjetakster

Sammendrag
I desember 2001 utarbeidet Nordlandsforskning et forslag til nytt takstsystem på riksvegferjene i 2002. Strukturen til det nye takstsystemet er dokumentert i Solvoll og Jørgensen (2001). Forslaget til nytt takstsystem ble basert på en del sentrale føringer gitt av Vegdirektoratet.

Skrevet av Gisle Solvoll

Publikasjonsnr.
2002-1025
ISBN
0804-1873
Antall sider 32
Pris kr 50
Bestill denne rapporten.

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern