Nyskaping i næringsmiljøer

En sammenligning av industriell innovasjon i Grenland, Mo i Rana og Glomfjord.

Sammendrag
I dette notatet har vi et læringsperspektiv på innovasjon og nyskaping. Det betyr at innovasjoner ikke oppstår fra blanke ark, men utvikles i samarbeid mellom flere parter. De har en forhistorie som betyr noe fordi man alltid vil trekke veksler på akkumulert kunnskap. Vi har derfor ispedd rapporten mange eksempler på nyskapingsprosjekter. Disse vil fungere både som illustrasjoner og som grunnlag for våre vurderinger og konklusjoner. Vi mener slike konkrete eksempler fra virkeligheten både vil vekke nysgjerrighet og gi større forståelse for våre faglige perspektiver.

Skrevet av Asbjørn Karlsen, Bjarne Lindeløv

Publikasjonsnr.
2000-1016
ISBN
0804-1873
Antall sider 151
Pris kr 50
Bestill denne rapporten.

Forskere

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern