Nye veier til arbeid?

En studie av arbeidsrettede tilbud til personer med sammensatte bistandsbehov.

Sammendrag
Studien drøfter erfaringer med nye former for samarbeid om arbeids­rehabili­terende tilbud fra NAV rettet mot personer med sammensatte og omfattende bistandsbehov. Studien er gjennom­­ført i Nordland og omfatter Kvalifi­ser­ings­­programmet, som retter seg mot personer som har vært eller står i fare for å bli avhengig av langvarig sosialhjelp, og satsningen Vilje viser vei, som retter seg mot personer med psykiske problemer.

Skrevet av Terje Olsen, Hege Gjertsen

Publikasjonsnr.
2011-12
ISBN
978-82-7321-619-9
Antall sider 118
Pris kr 150
Last ned PDF
Bestill denne rapporten.

Forskere

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern