Nye samarbeidsformer – nye læringsformer?

Sluttrapport fra evalueringen av forsøket Høgskole- og universitetssosialkontor (HUSK).

Sammendrag

Nye samarbeidsformer – nye læringsformer? Sluttrapport fra evalueringen av forsøket Høgskole- og universitetssosialkontor (HUSK). HUSK (Høgskole- og universitetssosialkontor) ble satt igang i 2006 som et femårig forsøk. Siktemålet er å styrke kunnskap og kvalitet i kommunale sosiale tjenester/NAV ved å videreutvikle og utvikle nye og likeverdige samarbeidsformer mellom kommunale sosiale tjenester/NAV, forskning, utdanning og brukere.  Forsøket skal fremme strukturer og arenaer for forpliktende og likeverdig samarbeid mellom partene i forsøket, styrke praksisbasert forskning og styrke kunnskap som grunnlag for praksisutøvelse i kommunale sosiale tjenester/NAV.

Forsøket pågår i Osloregionen, Agder, Midt-Norge og Stavangerregionen.  Nordlandsforskning har evaluert forsøket på oppdrag fra Arbeids- og velferdsdirektoratet.

Skrevet av Trude Gjernes, Trond Bliksvær

Publikasjonsnr.
2011-7
ISBN
978-82-7321-614-4
Antall sider 122
Pris kr 150
Last ned PDF
Bestill denne rapporten.

Forskere

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern