NT-programmet som bidrag til industriell omstilling i Nord-Norge

Analysering av virkemåte og resultater.

Sammendrag
Rapporten analyserer NT programmets virkemåte og resultater, og drøfter programmets betydning for nordnorsk næringsliv.

Skrevet av Peter Arbo, Jon Gulowsen

Publikasjonsnr.
1992-27
ISBN
82-7321-208-4
Antall sider 212
Pris kr 100
Bestill denne rapporten.

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern