Norske fiskeeksportører og EF's indre marked

Rapporten tar utgangspunkt i forventede fremtidige rammbetingelser for norsk fiskeeksport i EFs indre marked.

Sammendrag
Rapporten tar utgangspunkt i forventede fremtidige rammbetingelser for norsk fiskeeksport i EFs indre marked, og trender i aktuelle markedssegmenter for fiskeprodukter i Europa. Det Norske eksportapparats Stratesgivalg, kapasitet og kompetansespørsmål diskuteres i lys av konkurransesituasjon i sentrale markeder. Siktemålet med arbeidet har vært å gi et bedre grunnlag for en nasjonal koordinert styrking av eksportapparater for norsk fisk, og en stimulans til samarbeids- og inntregrasjonsstrategier innenfor norsk fiskeeksport.

Skrevet av Odd Jarl Borch, Ingunn Elvekrok

Publikasjonsnr.
1990-7005
ISBN
82-7321-152-5
Antall sider 124
Pris kr 100
Bestill denne rapporten.

Forskere

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern