Norske familiebedrifter: Kjennetegn, overlevelse, lønnsomhet og vekst

Sammendrag
Temaet for notatet er familiebedrifter i Norge, og ser både på definisjonsspørsmålet, hva som kjennetegner familiebedrifter i forhold til andre bedrifter og på faktorer som påvirker familiebedriftenes overlevelse, lønnsomhet og vekst. Analysen bygger på en spørreundersøkelse blant et utvalg av 286 uavhengige bedrifter i Norge.

Skrevet av Kent Edvardsen, Vegar Forberg

Publikasjonsnr.
1997-1020
ISBN
0804-1873
Antall sider 85
Pris kr 50
Bestill denne rapporten.

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern