Norsk tørrfisknæring. Markedstilpasning og eksportorganisering

Strukturen innenfor norsk tørrfiskomsetning.

Sammendrag
Denne rapporten belyser en del sentrale utviklingstrekk ved markedene for norsk tørrfisk, og næringens oppbygging i eksportleddet. I rapporten fokuseres på økonomi, marked og organisering innenfor norsk tørrfiskomsetning. De forskjellige kategorier av eksportører presenteres. En detaljert belysning gis av de viktigste delmarkedene for norsk tørrfisk i utlandet. Videre analyseres distribusjonen av tørrfisk og de ulike mellomledd fram til konsument. Rapporten tar til slutt opp forhold som påvirker organiseringen av eksporten, og de utfordringer som eksisterer i årene fremover på produkt- og markedssiden. Et forslag til handlingsplan for tørrfisknæringen for de kommende år presenteres.

Skrevet av Odd Jarl Borch, Tor Korneliussen

Publikasjonsnr.
1995-02
ISBN
82-7321-271-8
Antall sider 109
Pris kr 100
Bestill denne rapporten.

Forskere

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern