Norsk landbruksvareindustri mot år 2000

En vurdering av norsk landbruksvareindustris omstillingsmuligheter og konkurranseevne i møte med utenlandsk næringsmiddelindustri.

Sammendrag
Denne rapporten tar utgangspunkt i den pågående diskusjon omkring effekter av økt konkurranse-eksponering for norske produsenter av landbruksvarer. I rapporten diskuteres de omstillingsutfordringer som norsk, landbruksvarebasert næringsmiddelindustri står ovenfor gjennom endringer i så vel markedsmessige som politiske rammebetingelser. Videre presenteres strategiske mottrekk i de enkelte bedrifter når det gjelder markedsføring, produksjon, kompetanse og finansielle virkemidler som kan bidra til å øke konkurranseevnen.

Skrevet av Odd Jarl Borch

Publikasjonsnr.
1995-06
ISBN
82-7321-275-0
Antall sider 82
Pris kr 100
Bestill denne rapporten.

Forskere

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern