Norsk laksenærings konkurranseevne - En komparativ analyse av politiske rammevilkår i Chile og Norge

NILF-rapport 2005-3
Kapittel 4 Handelspolitiske rammebetingelser
av Frode Veggeland og Christel Elvestad
Link og mer info om rapporten:
http://www.nilf.no/Publikasjoner/Rapporter/Bm/2005/R200503Innhold.shtml

Skrevet av Erland Kjesbu, Lars Liabø og Ivar Pettersen (redaktører)

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern