Nornes tråder til land. Regional analyse av alternative lokaliseringssteder

Konsekvensutredning Norne - regional analyse av alternative lokaliseringssteder.

Sammendrag
Rapporten er en regional analyse av alternative lokaliseringssteder for landbasert virksomhet for Norne. I en generell analyse av lokaliseringsproblematikk tillegges arbeidskraften og næringslivet i regionene særlig vekt. Kristiansund, Brønnøysund og Sandnessjøen behandles som basealternativer. Stjørdal og Harstad behandles som alternative lokaliseringssteder for driftsorganisasjon. Sentrale faktorer i analyse av de alternative lokaliseringssteder med omland er infrastruktur, transporttilbud, arbeidskraft og næringsliv.

Skrevet av Asbjørn Karlsen, Gisle Solvoll, Even Høydahl

Publikasjonsnr.
1994-02
ISBN
82-7321-244-0
Antall sider 85
Pris kr 100
Bestill denne rapporten.

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern