Nord-Norgebanen. Næringsanalyser

Rapporten er en del av planutredningen om Nord-Norgebanen. Her skal vi foreta en vurdering av hvordan en videreføring av jernbanen i Nord-Norge vil innvirke på lønnsomhet og sysselsetting for eksisterende næringsliv.

Sammendrag
Rapporten gir en beskrivelse av hvordan nord-norsk næringsliv vurderer Nord-Norgebanen. Vi anslår hvilke konsekvenser Nord-Norgebanen vil ha for godstransport og tjenestereiser. Det beregnes sysselsettingseffekter i anleggsfasen og driftsfasen. Vi har også foretatt en vurdering av regionale konsekvenser. Til slutt trekker vi opp tre framtidsbilder av nord-norsk næringsliv og vurderer jernbanens rolle i hvert av disse.

Skrevet av Asbjørn Karlsen, Gisle Solvoll, M. Aanesen, Åge Mariussen, Torbjørn Kanstad, H.K. Hernes

Publikasjonsnr.
1992-13
ISBN
82-7321-192-2
Antall sider 201
Pris kr 210
Bestill denne rapporten.

Forskere

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern