Mye skrik og lite ull?

Samarbeid med Russland innen kunst og kultur i opplæringen: En begynnende sondering.

Sammendrag
Notatet presenterer et toukers konsulentoppdrag Nordlandsforskning utførte på vegne av ”Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen”. ”Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen” ønsket å vite mer om samarbeidsprosjekt mellom Norge og nordområdene/Russland innen fagområdet kunst og kultur i opplæringen. Hensikten var å utvikle kunnskap som skulle kunne brukes i utviklingen av strategier for å ivareta og fremme videre satsing på området.

Skrevet av Ann Kristin Eide

Publikasjonsnr.
2008-1004
ISBN
0804-1873
Antall sider 22
Pris kr 50
Last ned PDF
Bestill denne rapporten.

Forskere

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern