Musikk- og naturopplevelser som del av internasjonal kulturturisme

På oppdrag fra Nordland Musikkfestuke har Nordlandsforsking sett på potensialet for utvikling av nye musikk- og naturopplevinger retta mot eit internasjonalt publikum.

Notatet inneheld ein gjennomgang av eksisterende materiale frå feltet internasjonal kulturturisme, og ei kartlegging av eit utval nasjonale ferstivaler som kombinerer musikk - og naturopplevinger. Avslutningsvis drøftar notatet erfaringene frå feltet, og kjem med nokre tilrådinger til Nordland Musikkfestuke.

Prosjektet er finansiert gjennom forprosjektmidler fra tilskottsordninga VRI bedrift i Nordland fylkeskommune.

Publikasjonsnr.
1007/2014
ISBN
0804-1873
Antall sider 11
Pris kr 50
Last ned PDF
Bestill denne rapporten.

Forskere

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern