Multinæringsaktivitet på norske gårdsbruk

- analyse av økonomi og sysselsetting i annen næringsvirksomhet.

Sammendrag
Dette prosjektet er finansiert av Landbruksdepartementet som et ledd i arbeidet med å dokumentere endringer i landbruket og landbrukstilknyttede næringer. Et politisk mål er at den nedgang i sysselsetting som følger av strukturrasjonaliseringen i landbruket i størst mulig grad skal erstattes av annen næringsvirksomhet der gården eller gårdshusholdningen er utgangspunkt for næringsvirksomhet.

Skrevet av Lars Rønning

Publikasjonsnr.
2004-1013
ISBN
0804-1873
Antall sider 28
Pris kr 50
Last ned PDF
Bestill denne rapporten.

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern