Muligheter og utfordringer for økt landbasert verdiskaping fra cruiseturismen langs norskekysten

Hovedspørsmålet vi ønsker å besvare i foreliggende undersøkelsen er hvordan cruiseturismen kan bidra til større helårlig regional og nasjonal verdiskaping for landbaserte virksomheter på norske cruisedestinasjoner.

Undersøkelsen ble gjennomført våren 2017 og bygger på svar fra 101 næringsaktører. Svarerne representerer reiselivsbedrifter, cruise-/ skipsagenter, havnemyndigheter, destinasjonsselskap/ turistkontor og cruise-/ bedriftsnettverk. Vi tror analysene av svarene fra disse aktørene kan gi viktige bidrag til en bedre forståelse av hva som skjer i innenfor cruisemarkedet og mulighetene for en utvikling av de landbaserte tjenestene/aktivitetene framover. Slik kunnskap håper vi kan komme virksomheter og cruisedestinasjoner til nytte samtidig som det kan være et bidrag inn i debatten om utviklingen av konkurransedyktige bedrifter og destinasjoner i norsk reiseliv.  

Publikasjonsnr.
14/2017
ISBN
978-82-7321-729-5
Antall sider 98
Pris kr 100
Last ned PDF
Bestill denne rapporten.

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern