"Mulighetens kunst"

- evaluering av lokale prosesser i Statskraftprosjektet "Muligheter Helgeland".

Rapporten gjør en foreløpig evaluering av de lokale prosessene i Statkraftprosjektet ”Muligheter Helgeland”. I før-planprosessen forsøkte Statkraft å stimulere til lokal medvirkning for å få innspill, samt igangsatt prosesser som kunne bidra til større lokal støtte og oppslutning om utbyggingen. Særlig ordførerne har vært i tett kontakt med Statkraft, men det har også vært folkemøter og andre kontaktpunkter. Mangel på dokumenter og en uformell og langvarig prosess har gjort at den reelle lokale medvirkningen har vært mindre enn optimalt. Statkraft har med stor sannsynlighet fått større oppslutning og mer støtte for utbyggingsplanene enn de ville hatt uten denne før-planprosessen

Skrevet av Håkan T. Sandersen, Tone Magnussen

Publikasjonsnr.
2003-09
ISBN
82-7321-481-8
Antall sider 130
Pris kr 150
Last ned PDF
Bestill denne rapporten.

Forskere

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern