Mot strømmen

- Evaluering av felles planprogram om vern eller utbygging av Vefsna.

Sammendrag
Planprogrammet ble aktualisert som følge av at vassdragsvern kom på dagsorden, ved at regjering og Storting vedtok en ny runde med supplering av verneplan IV. En arbeidsgruppe nedsatt av NVE og DN hadde mandat til å foreslå suppleringer av nye vassdrag, basert på verneverdiene i de ulike vassdragene. Gruppa foreslo blant annet at Vefsnavassdraget skulle vernes. Dette grep inn i kraftutbyggingsprosjektet Muligheter Helgeland. Arbeidet med Muligheter Helgeland hadde allerede pågått i flere år på et uformelt plan, og prosjektet ville ikke kunne realiseres om Vefsna ble underlagt vassdragsvern. Til tross for at Vefsna fikk toppscore på alle de brukte verneverdikriteriene i fagrapporten om utvidelse av verneplan for vassdrag, utarbeidet av Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) og Direktoratet for naturforvaltning (DN), valgte NVE likevel i sin innstilling av 28. januar 2003 å ta elva ut av verneplanprosessen.

Skrevet av Håkan T. Sandersen, Tone Magnussen

Publikasjonsnr.
2004-1012
ISBN
0804-1873
Antall sider 47
Pris kr 50
Last ned PDF
Bestill denne rapporten.

Forskere

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern