Minst hjelp til dem som trenger det mest

Sluttrapport fra det fem-årige forsknings- og utviklingsprosjektet "Det nye barnevernet" med utgangspunkt i familier som er i barnevernstjenesten.

Forfattere er:

Graham Clifford
Halvor Fauske
Willy Lichtwarck
Edgar Marthinsen
 

Publikasjonsnr.
NF-rapport nr. 6/2015
ISBN
978-82-7321-662-5
Antall sider 266
Pris kr 250
Last ned PDF
Bestill denne rapporten.

Forskere

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern