Miljøundersøkelse ved MOWI's oppdrettsanlegg, Bolga

Undersøkelse av strøm, hydrografi, oksygen og bunnforhold.

Sammendrag
Undersøkelse av strøm, hydrografi, oksygen og bunnforhold ved et merdanlegg ved Bolga i Meløy kommune i Nordland Vurderinger av miljøparametre, strømforhold og vannutskifting i området.

Skrevet av Kristin Heidal, Magne Haakstad

Publikasjonsnr.
1992-36
ISBN
82-7321-217-3
Antall sider 16
Pris kr 50
Bestill denne rapporten.

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern