Midtveisundersøkelse av bedriftene i ARENA Innovative Opplevelser

På oppdrag fra Nordlands Fylkeskommune har Nordlandsforskning gjennomført en undersøkelse av innovasjonsaktivitet blant bedrifter som deltar på prosjektet Innovative Opplevelser som er en del av ARENA programmet.

Formålet til Nordlandsforskning sin undersøkelse har vært todelt. For det første å kartlegge disse arenabedriftenes innovasjonsaktivitet midtveis i prosjektet. Undersøkelsen blir derfor ved flere anledninger referert til som en ”midtpunktsundersøkelse”. For det andre å sammenligne innovasjonsaktiviteten midtveis i prosjektet med den innovasjonsaktiviteten som ble kartlagt ved oppstart av prosjektet Innovative Opplevelser av Nordlandsforskning i en tidligere undersøkelse.

Midtveisundersøkelsen har vist at deltagerbedriftene er svært innovative sammenlignet med landet for øvrig. Deltagerbedriftene har videre maktet å opprettholde den høye innovasjonstakten som ble kartlagt i oppstartsundersøkelsen. Hele 85 % av bedriftene har utviklet et produkt, prosess, organisatorisk eller markedsinnovasjon i løpet av de siste tre årene. Nesten alle bedriftene er motivert for videre innovasjon og 90 % hadde på undersøkelsestidspunktet igangsatt minst ett innovasjonsprosjekt.

Skrevet av Tommy Clausen, Einar Lier Madsen, Evgueni Vinogradov

Publikasjonsnr.
2010-1010
ISBN
0804-1873
Antall sider 28
Pris kr 50
Last ned PDF
Bestill denne rapporten.

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern