Mestringsprosjektet - Resultater fra elevundersøkelsen

Mestringsprosjektet er et utviklingsprosjekt som ble gjennomført under det nasjonale skoleutviklingsprogrammet Kunnskapsløftet – fra ord til handling. Prosjektet ble gjennomført i perioden juni 2007 til desember 2009, ledet av Nordland fylkeskommune, i et samarbeid med Steigen og Bodø kommune, og med Nordlandsforskning som kompetansemiljø. Målet med prosjektet var å utvikle praksis som kunne bidra til at flere elever opplever mestring i skolehverdagen, for derigjennom å minske det relativt høye frafallet innen videregående opplæring i Nordland fylke.

Skrevet av Wenche Rønning

Publikasjonsnr.
2010-1002
ISBN
0804-1873
Antall sider 75
Last ned PDF
Bestill denne rapporten.

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern