Merkantil stillings- og oppgavestruktur i Kristiansand kommune

I rapporten drøftes grunnlaget for differensiering mellom merkantile stillinger fra 1. sekretær til spesialkonsulent i Kristiansand kommune.

Sammendrag
I rapporten drøftes grunnlaget for differensiering mellom merkantile stillinger fra 1. sekretær til spesialkonsulent i Kristiansand kommune. Det viser seg vanskelig å differensiere mellom alle de aktuelle stillingskategoriene på grunnlag av arbeidsinnhold. Derimot er det mulig å etablere en systematisk stillingsstruktur på grunnlag av ansattes kompetanse og det vurderingsansvar som er tillagt stillingen. Kommunen oppfordres til å etablere en intern ordning for vurdering av stillingskompetanse for ansatte hvor lang erfaring kompenserer for formell utdanning.

Skrevet av Bente Ingebrigtsen

Publikasjonsnr.
1997-29
ISBN
82-7321-346-3
Antall sider 59
Pris kr 150
Bestill denne rapporten.

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern