Mer fysisk aktive elever i skolen

Et underveisnotat fra følgeforskning av et prosjekt i Alstahaug kommune.

Prosjektet "Mer fysisk aktive elever i skolen" har til formål å bidra til at elevene er mer fysisk aktive på skolen, gjennom å skape en kultur for læring med daglig fysisk aktivitet på timeplanen.

Nordlandsforskning skal følge Søvik oppvekstsenter og Sandnessjøen ungdomsskole i tre år og belyse erfaringene som skoleledelsen, lærerne og elevene har gjort med implementering av tiltak som skal øke fysisk aktivitet.

I tillegg skal forskerne evaluere effektene som økt aktivitet har for skolemiljøet både når det gjelder elevenes læring, trivsel og sosial tilhørighet. 

ISBN
0804-1873
Antall sider 69
Pris kr 100
Last ned PDF

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern