Mens de venter - Hverdagsliv i asylmottak

Denne rapporten presenterer resultater fra en studie som Nordlandsforskning har gjennomført på oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet. Formålet med studien har vært å identifisere utfordringer knyttet til beboeres dagligliv i asylmottak, med hovedvekt på forhold som kan ha betydning for deres psykiske helse.

For å få best mulig innsikt i mottaksbeboeres opplevelser av og erfaringer med forhold ved deres livssituasjon som kan ha betydning for deres psykiske helse, har vi ønsket å gi dem en egen stemme i forskningen om deres leveforhold. Studien er derfor rammet inn av et hverdagslivsperspektiv, som et såkalt nedenfra-blikk som tar utgangspunkt i beboeres egne beskrivelser og erfaringer. Innenfor dette perspektivet kan hverdagslivet studeres som en empirisk størrelse. Perspektivet gir også tilgang til viktig informasjon, og kan brukes analytisk til å gi innsikt i de sammenhenger som mennesker inngår i og forsøker å skape mening av (Gullestad 1989). I hverdagslivet inngår en rekke aktiviteter og oppgaver, rutiner og ritualer. Hverdagen strekker seg også ut både i tid og i rom.

Publikasjonsnr.
NF-rapport 1/2014
ISBN
978-82-7321-647-2
Antall sider 116
Pris kr 150
Last ned PDF
Bestill denne rapporten.

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern