Menn i omsorgsyrker

Menn i omsorgsyrker - Hvordan lykkes med å rekruttere og beholde menn i omsorgstjenesten? Målet med studien har vært å studere empirisk hvilke faktorer som bidrar til å rekruttere og beholde flere menn i omsorgsyrkene.

Sammendrag
Studien bygger på en sammenstilling av flere typer datamateriale. Erfaringene fra studien tyder på at unge og voksne menn kan utgjøre en viktig arbeidskraftressurs innen kommunale helse-, pleie- og omsorgsyrker i årene som kommer.

Skrevet av Hege Gjertsen, Terje Olsen

Publikasjonsnr.
2012-8
ISBN
978-82-7321-630-4
Antall sider 120
Pris kr 150
Last ned PDF
Bestill denne rapporten.

Forskere

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern