Mellom linjene? En kunnskapsstatus om ungdom med sammensatte behov for offentlige velferdstjenester

Notatet er resultat av en litteraturgjennomgang som Nordlandsforskning har gjennomført på oppdrag fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus. Hensikten med notatet har vært å oppsummere nyere forskningsbasert kunnskap som handler om hvordan ungdom med sammensatte behov for hjelp eller støtte opplever sitt møte med velferdssystemet.

Fra oppdragsgiver har det særlig vært ønsket å se på forskning som tematiserer unges egne erfaringer der hvor det er flere ulike velferdstjenester og profesjonsaktører inne i bildet, slik det ofte kan være for de unge mennesker som har omfattende eller sammensatte problemer.

 

Publikasjonsnr.
NF-notat: 1011/2016
ISBN
0804-1873
Antall sider 28
Last ned PDF
Bestill denne rapporten.

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern