Mellom barken og veden?

Rapporten sammenfatter konklusjoner fra Nordlandsforsknings evaluering av sykestueprosjektet i Finnmark.

Sammendrag
Rapporten sammenfatter konklusjoner fra Nordlandsforsknings evaluering av sykestueprosjektet i Finnmark, som har blitt gjennomført i perioden 2009-2011. Prosjektet er et samarbeid mellom sykestuekommunene i Finnmark, Helse Finnmark HF, Helse Nord RHF og Helsedirektoratet. Evalueringen har kartlagt og analysert i hvilken grad sykestueprosjektet har hatt betydning for det faglige innholdet i sykestuedriften i Finnmark, og for kommunenes evne til å drifte sykestuene fremover.

Skrevet av Terje Olsen, Hege Gjertsen

Publikasjonsnr.
2011-13
ISBN
978-82-7321-620-5
Antall sider 94
Pris kr 100
Last ned PDF
Bestill denne rapporten.

Forskere

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern