Markedsutvikling gjennom eksportørsamarbeid Handelshuset nord AS

Markedsutvikling gjennom eksportørsamvirke.

Sammendrag
Denne raporten omhandler et samarbeid der de fire største fiskeeksportbedriftene i Nordland har dannet bedriften Handelshuset Nord A.S. Denne bedriften skal drive med produktutvikling og eksport av videreforedlede produkter. Rapporten beskriver samarbeidsprosessen og analyserer sterke og svake sider ved samarbeidet.

Skrevet av Tor Korneliussen

Publikasjonsnr.
1992-35
ISBN
82-7321-216-5
Antall sider 37
Pris kr 50
Bestill denne rapporten.

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern