Markedsanalyser for NordNorsk Reiseliv - Konkurrentanalyse

Rapporten er resultat av oppdraget "Markedsanalyser for NordNorsk Reiseliv - konkurrentanalyse og turoperatøranalyse som Nordlandsforskning og Mimir har samarbeidet om å gjennmføre. Les gjerne de to rapportene i sammenheng.

Notatet er skrevet av:

Jarle Løvland
Bård Jervan
Magnus Mackay
Marie Bergsli
Merete Kvamme Fabritius
Oxana Bulanova

Publikasjonsnr.
NF-Notat: 1006/2013
ISBN
0804-1873
Antall sider 85
Last ned PDF
Bestill denne rapporten.

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern