Mangfold og engasjement i motvind

Hovedformålet med studien har vært å kartlegge og beskrive ulike sider ved åpne fritidstiltak for ungdom i norske kommuner.

Sammendrag
Hovedformålet med studien har vært å kartlegge og beskrive ulike sider ved åpne fritidstiltak for ungdom i norske kommuner. Sentrale tema har vært omfang av, innhold i og organisering av åpne fritidstiltak, samarbeid, kompetanse, deltakelse og medbestemmelse, samt tilrettelegging for ulike grupper ungdom. Vi har gjennomført tre delstudier:

  • En kunnskapsstatus over forskning på feltet.
  • En kartleggingsundersøkelse i form av en internettbasert spørreundersøkelse til alle norske kommuner.
  • Dybdestudier i et utvalg kommuner.

Skrevet av Hege Gjertsen, Terje Olsen

Publikasjonsnr.
2011-1
ISBN
978-82-7321-608-3
Antall sider 166
Pris kr 200
Last ned PDF
Bestill denne rapporten.

Forskere

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern