Lønn i kommunal sektor. Nytt avtaleverk - virker det? Fra konfeksjon til skreddersøm - passer det?

Denne rapporten er en studie av hvordan det nye avtaleverket i kommunal sektor er blitt mottatt og tatt i bruk.

Sammendrag
Denne rapporten er en studie av hvordan det nye avtaleverket i kommunal sektor er blitt mottatt og tatt i bruk. Data er framkommet gjennom intervju og spørreskjema. Lokal lønnsdannelse gir et virkemiddel kommunene synes å ha tatt i bruk i varierende grad. Der de har gjort det, er arbeidsgiver positiv og lokal lønnsdannelse koples til lokale utviklingsmål. Dette gjelder også innenfor skolesektoren. For å få en legitim lokal lønnsdannelse, er gode, inkluderende prosesser og skriftlige kriterier av sentral betydning. Det er ulike holdninger til lokal lønnsdannelse hos partene, arbeidsgiver er mer positiv til individuell lønnsdannelse og til bruk av innsatsbaserte kriterier. Erfaringene med kapittel 4 oppgjør, er at minstelønnsheving sentralt bidrar til å ødelegge lokale lønnsrelasjoner. Få ønsker all lønnsdannelse lokalt. En videreutvikling av avtaleverket bør ta hensyn til lokale behov, slik at det ikke blir for detaljert.

Skrevet av Merethe Sollund, Per-Harald Rødvei, Lise Lien

Publikasjonsnr.
2005-09
ISBN
82-7321-529-6
Antall sider 192
Pris kr 200
Bestill denne rapporten.

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern