Lokalt ansvar i distriktspolitikken

Samlerapport fra en evaluering av lokalt totalansvar for bedriftsrettet distriktsstøtte.

Sammendrag
Rapporten gjengir hovedresultatene fra en evaluering av reformen "Lokalt totalansvar" i 1991. Evalueringen omfatter både en analyse av gjennomføringen av reformen på fylkesnivå, og resultatene av reformen på fylkesnivå, og resultatene av reformen på innretningen av de direkte bedriftsrettede virkemidlene i distriktspolitikken. Funn fra evalueringen blir drøftet i relasjon til aktuelle spørsmål i debatten om organiseringen av SND på fylkesnivå.

Skrevet av Hild-Marte Bjørnsen, Åge Mariussen, Jan Mønnesland, Asbjørn Røiseland, Merethe Sollund

Publikasjonsnr.
1997-11
ISBN
82-7321-327-7
Antall sider 124
Pris kr 150
Bestill denne rapporten.

Forskere

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern