Lokale lønnsforhandlinger i kommunesektoren - Et prosessperspektiv

Lokal lønnspolitkk - avdekking og formidling av suksesskriterier.

Sammendrag
Rapporten gjengir resultatene fra et prosjekt hvor vi har studert iverksettingen av lokale lønnsforhandlinger, med vekt på å beskrive og analysere prosessen fram mot forhandlingsresultatet. Datamaterialet bygger på intervjuer med ulike aktører i seks kommuner.

Skrevet av Asbjørn Røiseland

Publikasjonsnr.
1997-15
ISBN
82-7321-331-5
Antall sider 86
Pris kr 150
Bestill denne rapporten.

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern