Like sikkert som snø - arbeidskvalifisering som del av soning

I rapporten drøftes resultatene av et forskningsprosjekt knyttet til ulike sider ved arbeid og yrkeskvalifisering i forbindelse med soning i norske fengsler.

Sammendrag
I rapporten drøftes resultatene av et forskningsprosjekt knyttet til ulike sider ved arbeid og yrkeskvalifisering i forbindelse med soning i norske fengsler. Bakgrunnen for denne studien er den såkalte aktivitetsplikten i forbindelse med soning. Alle som soner dommer i norske fengsler har en aktivitetsplikt på dagtid hvor de kan velge mellom blant annet arbeid, skole og enkelte andre aktiviteter spesifisert i Straffegjennomføringsloven. I følge etatens egne tall, velger opp mot 75 prosent av de innsatte en aller annen form for arbeid. Tidligere var slikt arbeid først og fremst forbundet med dets avskrekkende funksjoner, mens Kriminalomsorgens målsettinger for dagens arbeidsdrift er formulert som å tilføre ferdigheter og kunnskaper og bedre muligheter for inntektsgivende arbeid etter endt soning. Det finnes imidlertid lite forskningsbasert kunnskap om hvordan dette arbeidet oppfattes av innsatte, hvilke formål det har, sett fra deres perspektiv, og i hvilken grad det reelt oppleves som kvalifiserende. Målet med prosjektet har vært å utvikle bredere kunnskap på dette feltet.

Skrevet av Lise Lien, Terje Olsen

Publikasjonsnr.
2008-06
ISBN
978-82-7321-573-4
Antall sider 151
Pris kr 150
Last ned PDF
Bestill denne rapporten.

Forskere

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern