Levekår i Bodø 2014

Analyser av et underutvalg fra levekårsundersøkelsen i Nordland. Arbeidsnotatet presenterer resultater fra en analyse av levekårsundersøkelsen i Nordland i 2014, basert på de godt og vel 700 respondenter i utvalget som er bosatt i Bodø kommune.

Oppdragsgiver er Bodø kommune, og Nordland fylkeskommune har finansiert datainnsamlingen som undersøkelsen bygger på.

Bodø kommune har i flere år jobbet med folkehelsearbeid og hatt fokus på forhold som direkte eller indirekte fremmer befolkningens helse og trivsel og kan forebygge psykisk og somatisk sykdom. Folkehelsearbeidet innebærer også å arbeide for en jevnere fordeling av faktorer som direkte eller indirekte påvirker helsen og hvordan vi har det. Forskerne skriver at de håper resultatene fra levekårsundersøkelsen kan bidra i det arbeidet.

Publikasjonsnr.
1005/2015
ISBN
0804-1873
Antall sider 101
Pris kr 100
Last ned PDF
Bestill denne rapporten.

Forskere

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern