Levekår for barn og unge i Hemnes kommune - Resultater fra del én av et FoU-prosjekt i to deler

Dette arbeidsnotatet er del av et FoU-prosjekt som er planlagt i to deler. Del én – som dette arbeidsnotatet formidler resultatene fra – er en enkel kartlegging av ulike forhold i kommunen basert på eksisterende datakilder, som har til hensikt å gi en situasjons-beskrivelse av Hemnes kommune med spesielt sikte på situasjonen til barn og unge.

I arbeidsnotatet søker vi spesielt å presentere mønstre og identifisere områder som kan ha betydning for planarbeidet til kommunen videre. Forprosjektet er gjennomført i slutten av 2014 og begynnelsen av 2015, og er også tenkt som et forprosjekt for en senere hovedstudie.

Foreløpige resultater fra kartleggingen ble lagt frem for Hemnes kommune i en workshop, hvor representanter for ulike aktører og institusjoner i kommunen deltok. Der ble foreløpige observasjoner og konklusjoner fra Nordlandsforskning lagt frem og diskutert. Momenter som kom opp i denne workshopen er også tatt med i dette notatet.

Arbeidsnotatet er skrevet i samarbeid mellom Fritz Nilssen, Trond Bliksvær, Therese Andrews og Ann Kristin Eide. Fritz Nilssen har samlet inn og bearbeidet datamaterialet.

 

 

Publikasjonsnr.
NF Notat 1011/2015
ISBN
0804-1873
Antall sider 83
Last ned PDF
Bestill denne rapporten.

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern