Legitimacy in Interlocal Partnerships: Balancing Efficiency and Democracy

Artikkelen baserer seg på en studie av hvorfor norske lokalpolitikere betrakter interkommunalt samarbeid som en farbar vei til mer effektiv lokal styring.

Arild Gjertsen har publisert artikkelen Legitimacy in Interlocal Partnerships: Balancing Efficiency and Democracy i tidsskriftet Urban Studies. Artikkelen baserer seg på en studie av hvorfor norske lokalpolitikere betrakter interkommunalt samarbeid som en farbar vei til mer effektiv lokal styring. Gjertsen argumenterer for at de interkommunale samarbeidenes legitimitet ikke bare er basert på økt effektivitet i tjenesteproduksjon, men også på en oppfatning om økt gjennomslagskraft overfor regionale og nasjonale myndigheter. Den lokale og regionale konteksten i kommunene betyr likevel mye for hvordan slike oppfatninger formes. Både kommunestørrelse, oppfatninger om ens egen rolle som politiker og ideologiske bindinger har på ulike måter stor betydning for hvordan interkommunalt samarbeid vurderes.

Her finner du nærmere informasjon om artikkelen.

Forskere

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern