Ledelse og lønnsomhetsstyring i matfiskoppdrett

Formålet med rapporten er å studere i hvilken grad den daglige ledelse og ivaretakelse av de ulike funksjonsområdene i matfiskebedriften påvirker lønnsomheten.

Sammendrag
Formålet med rapporten er å studere i hvilken grad den daglige ledelse og ivaretakelse av de ulike funksjonsområdene i matfiskebedriften påvirker lønnsomheten. Vi har kartlagt kjennetegn ved økonomisk sterke matfiskebedrifter i Nordland og Hordaland fylke. Analysen viser at det er markante forskjeller på suksessrike og mindre suksessrike matfiskebedrifter på en rekke områder. Noe av det mest markante i så måte er lederegenskaper og leders bakgrunn.

Skrevet av Odd Jarl Borch, Harald Aaker

Publikasjonsnr.
1991-07
ISBN
82-7321-162-2
Antall sider 119
Pris kr 100
Bestill denne rapporten.

Forskere

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern