Læreplan, læreverk og tilrettelegging for læring

Denne rapporten er en studie av læreplan og læreverk i forhold til hvordan de tilrettelegger for læring i de tre fagene som vi i SMUL-prosjektet ser nærmere på, naturfag, norsk og samfunnsfag.

Sammendrag
Den foreliggende rapporten er en delrapport fra prosjektet ”Sammenhengen mellom undervisning og læring. Arbeidsmåter, utvikling av ferdigheter og læring i norsk, naturfag og samfunnsfag. ” (SMUL). SMUL er ett av prosjektene under programmet for Evaluering av Kunnskapsløftet (EvaKL). Utdanningsdirektoratet er oppdragsgiver. 

Denne rapporten er en studie av læreplan og læreverk i forhold til hvordan de tilrettelegger for læring i de tre fagene som vi i SMUL-prosjektet ser nærmere på, naturfag, norsk og samfunnsfag. 

Forskergruppen som har utført studien, kommer fra hhv. Høgskolen i Bodø og Nordlandsforskning. Toril Fiva, Espen O. Henriksen, Marit Krogtoft, Nils Ole Nilsen og Anne Grete Solstad jobber ved Fagområde for lærerutdanning ved Høgskolen i Bodø, mens Wenche Rønning og Anne Sofie Skogvold er forskere ved Nordlandsforskning. Wenche Rønning har redigert rapporten.

Skrevet av Wenche Rønning (red) T. Fiva, E. Henriksen, M. Krogtoft, NO. Nilsen, AS. Skogvold, AG. Solstad

Publikasjonsnr.
2008-02
ISBN
978-82-7321-569-7
Antall sider 196
Pris kr 200
Last ned PDF
Bestill denne rapporten.

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern