Lærebok i Haneskjelloppdrett

Heftet gir en innføring i sentrale emner rundt Haneskjelloppdrett.

Sammendrag
Heftet gir en innføring i sentrale emner rundt Haneskjelloppdrett. Biologi, oppdrettsformer og andre forhold rundt oppdrett, transport, marked, giftstoffer, sykdom, pradatorer og rammebeskrivelser i forbindelse med lovverk og regler er beskrevet.

Skrevet av Anders Wold, Tor Arne Ljunggren

Publikasjonsnr.
1992-42
ISBN
82-7321-225-4
Antall sider 46
Pris kr 50
Bestill denne rapporten.

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern