Länsovergripende i Norrlands innland

Sammendrag
Et utviklingsprogram for "immatriell" infrastruktur i Norrlands innland (21 kommuner i södområde 1"), som omfatter 200 mill. kr. blir gjennomført fra 1991 til 1994. I rapporten foretas en underveisevaluering av programmets effekter og effektivitet, i relasjon til de intensjoner som lå til grunn. Kravet til at prosjektene skulle være "länsovergripende" og forbedre regionens infrastruktur er innfridd bare i begrenset grad. Dette skyldes dels at regionens avgrensing gjør det mindre egnet for utbygging av länsovergripende infrastruktur, dels svakheter ved den valgte programorganisasjon. De enkelte prosjekter ser ut til å ha fungert bra, dvs. på linje med den ordinære prosjektvirksomhet som finansierers av det s.k. "länsanslaget".

Skrevet av Paul Olav Berg, Knut Senneseth, Hallgeir Aalbu

Publikasjonsnr.
1993-09
ISBN
82-7321-234-3
Antall sider 173
Pris kr 115
Bestill denne rapporten.

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern