"Kvalitet er jo det vi gjør i hverdagen"

I rapporten presenteres resultatene fra en evaluering av kvalitet i arbeidsmarkedstiltak i skjermet virksomhet og kvalitetssikringssystemet EQUASS Assurance.

Evalueringen omfatter en reanalyse av tidligere datasett fra studier gjennomført ved Nordlands-forskning knyttet til skjermet virksomhet, spørreundersøkelse til alle arbeidsmarkedsbedrifter og lokale NAV-kontor i landet, samt casestudier i åtte tiltaksbedrifter hvor ansatte og tiltaksdeltakere fra ulike skjermede arbeidsmarkedstiltak er blitt intervjuet. I tillegg har vi intervjuet sentrale aktører ved de lokale NAV-kontorene og fylkeskontorene som er tilknyttet casebedriftene. Studien omfatter også intervju med EQUASS-revisorer og aktører fra EQUASS Norge, samt organisasjonene ASVL og Attføringsbedriftene.

Publikasjonsnr.
NF-rapport 5/2014
ISBN
978-82-7321-651-9
Antall sider 206
Pris kr 200
Last ned PDF
Bestill denne rapporten.

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern