Kunnskapsstatus: Rettssikkerhet for personer med utviklingshemming

Rapporten gir en sammenstilling av forskningsresultater fra de siste ti år som spesifikt handler om utviklingshemmedes rettssikkerhet på ulike livsområder.

Forfattere er:

Terje Olsen, Nordlandsforskning
Patrick Kermit, NTNU Samfunnsforskning
Hild Rønning, Politihøskolen, avd. Bodø
Jon Haakon Hustad, Institutt for samfunnsforskning
John Eriksen, Nordlandsforskning

Oppdragsgiver er Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet.
 

Publikasjonsnr.
NF 4/2016
ISBN
978-82-7321-699-7
Antall sider 126
Pris kr 150
Last ned PDF
Bestill denne rapporten.

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern